Truyện đã hoàn thiện

Teens blues Oneshot
71,785

Teens blues Oneshot

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân
58,494

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân

Võ Thần Phượng Hoàng
52,720

Võ Thần Phượng Hoàng

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện
43,384

Thiếu Lâm Đệ 8 Đồng Nhân Ngoại Truyện

Võ Thần Chung Cực
97,399

Võ Thần Chung Cực

Vương Tiểu Long
79,757

Vương Tiểu Long

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng
85,708

Thiên Tử Truyền Kỳ 7 - Tam Quốc Kiêu Hoàng

Thần Binh Huyền Kỳ I
51,447

Thần Binh Huyền Kỳ I

Thần Binh Huyền Kỳ F
89,487

Thần Binh Huyền Kỳ F

Hoả Vân Tà Thần I
48,614

Hoả Vân Tà Thần I

The Punisher: The Slavers
86,680

The Punisher: The Slavers

Diệp Vấn Tiền Truyện
100,501

Diệp Vấn Tiền Truyện

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục
24,575

Võ Thần Hải Hổ - Địa Ngục

Võ Thần Phi Thiên
100,427

Võ Thần Phi Thiên

Thiếu Niên Danh Bổ
58,259

Thiếu Niên Danh Bổ

Toujuushi Bestialious!!
31,941

Toujuushi Bestialious!!

loadingĐang xử lý