Loading...

You Are Still In A Bird Cage update part 2- END. (VÔ CÙNG NGUY HIỂM ĐỀ NGHỊ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC :

Nội dung

Một bộ one shot rất hay và bá =)))
Bài học rút ra: KẺ NGUY HIỂM NHẤT CHÍNH LÀ KẺ AN TOÀN NHẤT 
Đồng tác giả "Anh đã sai" và "Sachi-iro no One Room" (lão này toàn viết truyện deep với dark)

Danh sách chương

loadingĐang xử lý