Loading...

Yajin

Yajin
Yajin Xếp hạng: 4/5 - 88,341 Lượt đánh giá.

Nội dung

Bạn không thể nhìn thấy hồn ma. Bạn không thể chạm vào hồn ma. Bạn thậm chí không thể nói rằng hồn ma có tồn tại hay không.
Onda Iko là một học sinh trung học và có thể nhìn thấy ma. Phòng của Onda Iko là nơi các hồn ma thường xuyên lui tới. 
Câu chuyện phưu lưu của họ bắt đầu.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý