Loading...

Thiên Tỉnh Chi Lộ

Thiên Tỉnh Chi Lộ
Thiên Tỉnh Chi Lộ Xếp hạng: 4/5 - 96,882 Lượt đánh giá.

Nội dung

Xung, Minh, Khí, Xu, Lực, Tinh, Anh.Phách chi bảy lực!Nhận biết bảy phách, tạo nên vô số cường giả.Nhưng mà, trong một nhà học viện không đáng chú ý, thiếu niên lại đối mặt bị trục xuất nguy cơ. . .

loadingĐang xử lý