The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer

The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer
The Swordsman Called The Countless Swords Sorcerer Xếp hạng: 4/5 - 68,062 Lượt đánh giá.

Nội dung

Câu truyện kể về chàng kiếm sĩ may mắn lượm được 2 bé loli khi đang làm nhiệm vụ. . . Muốn biết diễn biến như thế nào, đợi hồi sau sẽ rõ :v

Danh sách chương

loadingĐang xử lý