Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc

Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc
Thế Giới Khác - Cuồng Tưởng Khúc Xếp hạng: 4/5 - 78,965 Lượt đánh giá.

Nội dung

Lập trình viên 29 tuổi Suzuki Ichirou, trong một lần bị triệu hồi vào chính game do anh ta làm.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý