Loading...

Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn

Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn
Song Diện Sư Tôn Chớ Làm Loạn Xếp hạng: 4/5 - 34,853 Lượt đánh giá.

Nội dung

Lý tử mạt xuyên qua đến huyền huyễn thế giới. Một cái đêm nào đó, một nam nhân thần bí cướp đi nàng lần thứ nhất! "Chớ làm loạn, ta là sư tôn này đệ tử thân truyền!Sư tôn ta rất lợi hại, cho nên ngươi hãy cẩn thận!Trên giường so với ta còn lợi hại hơn? Con vật nhỏ, ngươi dám cho ta leo cây rồi tìm nam nhân khác.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý