Ryoumin 0-Nin Start No Henkyou Ryoushusama

Ryoumin 0-Nin Start No Henkyou Ryoushusama
Ryoumin 0-Nin Start No Henkyou Ryoushusama Xếp hạng: 4/5 - 15,164 Lượt đánh giá.

Nội dung

Dias, chàng trai luôn làm theo di nguyện của cha mẹ mình là bảo vệ kẻ yếu. sau chiến tranh anh đã được phong làm lãnh chúa nhưng... đó là lãnh chúa của một thảo nguyên chỉ toàn cỏ là cỏ. ở đây anh biết được sự thật về quốc gia của mình. anh sẽ làm gì để tiếp tục di nguyện của cha mẹ

Danh sách chương

loadingĐang xử lý