Nhất Phẩm Đích Nữ

Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ Xếp hạng: 4/5 - 50,373 Lượt đánh giá.

Nội dung

Nhóm Dịch: Ty Lạp Truyện
Trong quá khứ, là trưởng nữ nhưng bị phu quân và thứ muội phản bội, tra tấn dã man. Trùng sinh, nàng quyết đem tro hốt, tưới đẫm bằng máu tươi! Đoạt quyền cao, đấu di nương, giết thứ muội, trừng trị nô tỳ, gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ.
- Nàng nói: Ở thế giới này, không động tâm, không động tình, không yêu, không hận, chỉ nguyện như thế cả đời.
Đáng tiếc, mọi thứ hết thảy vẫn không thoát được kiếp tình nợ trước.
- Hắn nói: Giang sơn, bản vương muốn! Ngươi, bản vương cũng muốn! Ngươi muốn đi, ta cùng ngươi xông pha khói lửa; Ngươi muốn ở, tế thủy trường lưu!

Danh sách chương

loadingĐang xử lý