Loading...

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên
Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Xếp hạng: 4/5 - 71,673 Lượt đánh giá.

Nội dung

Cười cười phong lôi chấn
Giận Dữ Thương Hải Hàn
Nhất thủ phá Thương Khung
Nhất kiếm vũ trường thiên
Một người một kiếm, ngạo thế Cửu Trọng Thiên!

Danh sách chương

loadingĐang xử lý