Necromance

Necromance
Necromance Xếp hạng: 4/5 - 87,632 Lượt đánh giá.

Nội dung

Một chuyện tình giả tưởng giữa vị Dũng Giả bất tử và một vị Đại Thánh Nữ... mà có mùi cái chết ngay chương đầu.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý