Loading...

Magical Jxr

Magical Jxr
Magical Jxr Xếp hạng: 4/5 - 60,800 Lượt đánh giá.

Nội dung

Jay và Aru là 2 học sinh nổi tiếng nhất của Học viện Pháp thuật. Nhưng trước khi tốt nghiệp, họ phải đến thế giới thực và làm việc trong thời hạn 1 năm với một cô gái tên Cho-Ah...

Danh sách chương

loadingĐang xử lý