I Want to Pamper the Holy Maiden! But Hero, You’re No Good.

I Want to Pamper the Holy Maiden! But Hero, You’re No Good.
I Want to Pamper the Holy Maiden! But Hero, You’re No Good. Xếp hạng: 4/5 - 39,492 Lượt đánh giá.

Nội dung

Bale Beresford là một đặc viên cho giáo hoàng vương quốc Apostolo. Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ trước, cậu đã được giao một nhiệm vụ mới. Đó là giám sát một ứng cử viên tiềm năng làm thánh nữ. Liệu cậu ta sẽ thực thi nhiệm vụ như mọi khi hay có gì đó trong cậu sẽ thay đổi?

Danh sách chương

loadingĐang xử lý