Loading...

Hồn Sư

Hồn Sư
Hồn Sư Xếp hạng: 4/5 - 27,547 Lượt đánh giá.

Nội dung

Đại Huyền Đế Quốc yêu ma hoành hành, người dân agwjp nạn, Nguyệt Trần Sương là quí tộc đã suy sụp, một lòng cứu thế, làm một Hồn Sư, độc hành giữa loạn thế, số mạng sắp xếp gặp dượcDieejp Tầm và Cố Diễn, bắt đầu hành trình gian khổ oanh liệt...

Danh sách chương

loadingĐang xử lý