Loading...

Hỏa Long Ký

Hỏa Long Ký
Hỏa Long Ký Xếp hạng: 4/5 - 89,204 Lượt đánh giá.

Nội dung

Kiếp trước Cùng Thiên ngàn năm tu luyện, lí dược Long Môn,hóa th, lại tao tính thành Rồng,lại bị tính kế, bị chúng bạn xa lánh, chết không toàn thây. Nay trọng sinh, tuyên thệ hoàn trả gấp trăm lần cho những người phụ hắn, lại phát hiện âm mưu toan tính ngấm ngầm. . . .

Danh sách chương

loadingĐang xử lý