Loading...

Hajime

Hajime
Hajime Xếp hạng: 4/5 - 17,737 Lượt đánh giá.

Nội dung

Hai cậu học sinh, Kouhei và Akio, đã bịa ra một cô gái tên là Hajime để
đổ lỗi làm vỡ bức tượng của thầy hiệu trưởng cho "cô gái". Nhưng rồi
một ngày, họ đã gặp một cô gái tên Hajime giống y như những gì họ miêu
tả ngày nào. Và điều đặc biệt nhất là chỉ họ mới nhìn thấy cô ấy.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý