Loading...

Garden Sphere

Garden Sphere
Garden Sphere Xếp hạng: 4/5 - 39,106 Lượt đánh giá.

Nội dung

Để chấm dứt chiến tranh giữa hai nước, Roh, hoàng tử của Karna, được đính ước với Sukur, công chúa của Horun. Hai người họ lần đầu tiên được gặp nhau tại 'Garden Sphere', một cung điện tách biệt và họ phải sống với nhau trong vòng 1 năm trước khi được công bố với tất cả thần dân.

Danh sách chương

loadingĐang xử lý