Gantz/Minus (Light Novel)

Gantz/Minus (Light Novel)
Gantz/Minus (Light Novel) Xếp hạng: 4/5 - 45,725 Lượt đánh giá.

Nội dung

Được đại bộ phận canon-fan công nhận là tiền truyện của Gantz, Gantz/Minus là câu chuyện về đội Gantz Tokyo trước khi Kei Kurono và Kato Masaru gặp đến căn phòng Gantz. Nó xoay quanh một thanh niên trung học tên Oki Kashihara. Vì cứu một đứa trẻ mà bỏ mạng. Tuy nhiên, cậu lại được chuyển đến căn phòng Gantz. Tại đây, một cô gái xinh đẹp tên là Akari đã cố gắng giải thích cho những người mới đến chuyện đang xảy ra. Trước khi bắt đầu dịch chuyển đến nới làm nhiệm vụ, trong tất cả những người mới đến thì chỉ duy nhất Oki mặc bộ áo bảo vệ. Và mọi chuyện điên rồ bắt đầu...Gantz/Minus và Gantz/EXA được Weekly Young Jump mô tả như là hyper solid action novel - tạm dịch là tiểu thuyết hành động siêu hạng

Danh sách chương

loadingĐang xử lý