Loading...

Đoạn tội loa toàn

Đoạn tội loa toàn
Đoạn tội loa toàn Xếp hạng: 4/5 - 82,556 Lượt đánh giá.

Nội dung

Sinh ra liền có thể tự động tránh đi thiên tai nhân họa ma đồng thiếu nữ, tại người được thiên kiều xuống, mắt thấy một bộ thi thể phục sinh—–cái gì? Cái này chính là số mệnh an bài người hoa lệ lên sàn? Không phải cương thi, không phải là vampire, là… nhân loại?

Danh sách chương

loadingĐang xử lý