Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]

Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot]
Death of Wolverine - Deadpool & Captain America [One Shot] Xếp hạng: 4/5 - 39,675 Lượt đánh giá.

Nội dung

Sau cái chết của Logan, Cap và Pool đã cùng nhau tham gia một phi vụ nhằm bảo đảm cho The Wolverine thực sự được "yên nghỉ".

Danh sách chương

loadingĐang xử lý