Loading...

Cate Land

Cate Land
Cate Land Xếp hạng: 4/5 - 33,803 Lượt đánh giá.

Nội dung

Sao để trở thành đầu bếp mà không có khiếu nấu nướng nào? Không có gì phải xoắn! Có con dao thần thánh trong tay thì cả thế giới là của bạn. Từ đấy, Phúc Nghiêm Trạch bắt đầu con đường trở thành Vua đầu bếp (Chúa Harem)!

loadingĐang xử lý