Truyện mới cập nhật

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy
63,871

Cường Thế Tù Ái - Địch Thiếu Đừng Xằng Bậy

Chapter 24
Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần
45,509

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Chapter 127
Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia
29,008

Ái Thượng Ngạo Kiều Long Vương Gia

Chapter 53
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp
47,615

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Chapter 143
Dạy Bảo Ma Vương Lão Công
37,650

Dạy Bảo Ma Vương Lão Công

Chapter 230
Thanh Ninh Chi Hạ
23,737

Thanh Ninh Chi Hạ

Chapter 414
Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko
33,914

Henjo - Hen na Joshi Kousei Amaguri Chiko

Chapter 48
Hoa nhan sách
78,883

Hoa nhan sách

Chapter 52.2
Nông Nữ Thù Sắc
87,751

Nông Nữ Thù Sắc

Chapter 74
Nghịch Chuyển Tiên Đồ
91,984

Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chapter 23
Ngự Linh Thế Giới
80,540

Ngự Linh Thế Giới

Chapter 352
Ephemeral Scale
45,112

Ephemeral Scale

Chapter 3
Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị
36,085

Chung Cực Binh Vương Tại Đô Thị

Chapter 20
Kế Hoạch Đánh Chiếm Của Công Chúa Nghèo
51,084

Kế Hoạch Đánh Chiếm Của Công Chúa Nghèo

Chapter 3
Bí Mật Của Thiên Kim
44,283

Bí Mật Của Thiên Kim

Chapter 75
Gunota ga Mahou Sekai ni Tensei Shitara
32,710

Gunota ga Mahou Sekai ni Tensei Shitara

Chapter 44
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới
67,924

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Chapter 82
Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn
77,337

Vương Bài Giáo Thảo Mỹ Nam Đoàn

Chapter 8
Nguyên Tôn
71,318

Nguyên Tôn

Chapter 173
Sen wa, Boku wo Egaku
36,455

Sen wa, Boku wo Egaku

Chapter 10
Ngự Dụng Đặc Công
33,366

Ngự Dụng Đặc Công

Chapter 2
Cực Vũ Huyền Đế
54,173

Cực Vũ Huyền Đế

Chapter 89
Binh Vương Này Thật Kiêu Ngạo
60,661

Binh Vương Này Thật Kiêu Ngạo

Chapter 2
Địa Phủ Khai Phá Thương
69,286

Địa Phủ Khai Phá Thương

Chapter 1
Đế vương ta vẫn còn nhỏ
42,219

Đế vương ta vẫn còn nhỏ

Chapter 72
Ngô hoàng tại thượng
92,146

Ngô hoàng tại thượng

Chapter 56
Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua
54,344

Bỗng Một Ngày Trở Thành Con Gái Nhà Vua

Chapter 28
Watashi (Kari)
47,382

Watashi (Kari)

Chapter 5
loadingĐang xử lý